Logg inn
Logg inn

 

Book en demo

Innsikt

Hvordan redusere uønsket nedetid ved hjelp av digitale verktøy

Når uventede eller ikke-planlagte hendelser fører til driftsstans eller forsinkelser i prosjekter skyldes det ofte årsaker som kunne vært unngått. Anleggsbransjen er spesielt utsatt for, og berørt av, uønsket nedetid. Dette er et stort problem som de fleste maskinentreprenører kan kjenne seg igjen i. Konsekvensene er kostbare for både bedriftene og samfunnet.